Biểu diễn

đăng 10:09, 15 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 02:11, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Biểu diễn
Biểu diễn
Hai giám khảo cuộc thi hát nói chuyện với nhau:
- Cái con bé giọng khàn khàn hát cũng được, chỉ tội diễn xuất kém quá, ai lại cứ tới câu “... nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai”, nó lại đặt tay vào bẹn mà gào lên...
- Còn cái con bé mặc váy ngắn kia mới tệ, kết thúc bài “Tan trường” nó quay 1 vòng, váy tung lên mà lại chỉ tay vào ban giám khảo cứ “đáng đời anh chưa, đáng đời anh chưa...”