Bó tay với Việt Nam

đăng 02:55, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 02:16, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Bó tay với Việt Nam
Bó tay với Việt Nam
Trên một chiếc bè có 8 đại biểu: 2 Việt Nam, 2 Irắc, 2 Nhật, 2 Campuchia.
Một hôm bè gần chìm, 2 đại biểu I rắc đứng lên và nói " Sát dam muôn năm " rồi nhảy khỏi bè chết tươi. Tuy nhiên bè vẫn ko chịu đc sức nặng, 2 đại biểu Nhật đứng lên hét " Nhật hoàng vạn tuế ! " rồi nhảy khỏi bè. Bè vẫn tiếp tục chìm, lúc này 2 đại biểu VN đứng lên gồng mình hét lớn " Hồ Chủ Tịch muôn năm, Việt nam muôn năm !!! " rồi xô 2 đại biểu campuchia khỏi bè !!!