Chúa ở đâu?

đăng 02:42, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 03:01, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Chúa ở đâu?
Chúa ở đâu?
Thầy giáo hỏi học sinh: "Các em nghĩ rằng chúa ở đâu"?
Học sinh 1: Chúa ở trên trời vì thiên đàng ở trên trời.
Thầy: Giỏi lắm
Học sinh 2: Chúa ở trong tim mỗi người.
Thầy: Rất giỏi.
Học sinh 3: Em nghĩ, chúa ở trong nhà vệ sinh
Thầy (giựt mình): Sao em lại nghĩ vậy?
Học sinh 3: Bởi vì mỗi sáng ba em đều đập cửa nhà vệ sinh và la: "Chúa ơi. Vẫn còn ở trong đó nữa hả?