Có đáng nuôi không?

đăng 09:51, 15 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 03:03, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Có đáng nuôi không?
Có đáng nuôi không?
Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng: "Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?".

- Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! - Ông chồng hậm hực.

- Nếu vậy - bà vợ nói - ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không.