Hết chuyện ...

đăng 02:53, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 04:12, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Hết chuyện ...
Hết chuyện ...
Chàng nọ vốn ít nói chuyện. Lần đầu gặp bố vợ tương lai, chàng nghĩ mãi mà chẳng ra chuyện gì. Chợt có con gà chạy qua, chàng chợt nảy ra đề tài gia súc:
- Bác làm được gà không?
- Tưởng gì... quá đơn giản!
- Thế bác làm được lợn không?
- Cũng chẳng khó.
- Chắc bác cũng làm được chó?
- Phức tạp hơn tí, nhưng không vấn đề gì. Mà mưa lất phất thế này...
- Siêu nhỉ? Thế bác “ăng ẳng” cháu nghe thử xem sao nào?