Rút ngắn giai đoạn

đăng 02:49, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 05:26, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Rút ngắn giai đoạn
Rút ngắn giai đoạn
Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : “Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu”, Em nào đối được câu này thầy cho 10đ,
Vova đứng lên dõng dạc:
“Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu”