Tạ ơn Chúa

đăng 02:44, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 05:50, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Tạ ơn Chúa
Tạ ơn Chúa

Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò:
- Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói "Tạ ơn Chúa", còn muốn nó đứng lại thì nói "Hãy hoan hỉ lên”.
- Được thôi, tôi đã quen với ngựa cả đời rồi.
- Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, ông khách thử nói khẽ: "Tạ ơn Chúa!"
- Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng "Tạ ơn Chúa" thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, ông ta hoảng hốt hét lên : 
-" Hãy hoan hỉ lên "
- Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, kỵ sĩ làm dấu thánh và thốt lên:
- "Phù …… Tạ ơn Chúa!"