Trời ơi ! Hụt mất rồi.

đăng 02:46, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 06:13, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Trời ơi ! Hụt mất rồi.
Trời ơi ! Hụt mất rồi.
Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:
- Trời ơi, hụt!!!
Ni cô liền nói: -Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy ạ!
Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: -Trời ơi, hụt!!!
Ni cô bèn can: -Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy ạ!
Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: -Trời ơi, hụt!!!
Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui.
Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: -TRỜI ƠI, HỤT MẤT RỒI !!!!!