Tục ... ngữ

đăng 03:00, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 06:22, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Tục ... ngữ
Tục ... ngữ
Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp:
– Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ về người thầy.
Lớp im lặng. Thầy giáo gợi ý:
– Câu này có 2 chữ “mày” và “làm”
Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo lại tiếp tục:
– Câu này có cả 2 chữ “không” và “nên”
Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:
– Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ “thầy” và “đố”. Ðây là câu gì?
Cuối cùng, ở cuối lớp cũng có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. 
– Thưa thầy đó là câu:
“Làm thầy mày không nên đố”