Vận dụng thông minh

đăng 03:36, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 06:31, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Vận dụng thông minh
Vận dụng thông minh
Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói:
– "Mả cha các đồng chí…" Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp:
- "Mả ông các đồng chí…" Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp:
– "Mả cụ các đồng chí…" Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói:
– "…đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh … Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta!"