Vì trông thấy - Vôva

đăng 03:33, 16 thg 11, 2016 bởi Nguyễn Dũng BMT   [ cập nhật 06:43, 14 thg 2, 2018 bởi Nguyễn Trung Hà ]
Vì trông thấy - Vôva
Vì trông thấy - Vôva
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi hi..ếp!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.